Instagram

 

Tillämplighet

 

Dessa köpevillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen och för företag, Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.


Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.
Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

 

 

Leveranser & Beställningar


Vi använder oss av Postnords tjänster.
Leveranstiden anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara.

Alla beställningar sker via våran webshop.

Beställning som utförs i annan persons namn utan dennes medgivande eller på annat sätt som medför ekonomisk skada polisanmäls. 
Vi packar och sänder dina varor direkt efter beställning.
Normal leveranstid är 2-5 arbetsdagar.

Det är köparens ansvar att se till att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt och att köparen efter det att vi effektuerat ordern följer leveransen hos speditören samt ser till så att leveransen tas emot inom skälig tid från att leveransen har skickats. 


Ej uthämtade paket

Har du valt postförskott som fraktsätt finns dina varor kvar på posten under fyra veckor. Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 450:-

 

Fakturering

 Om Paysonfaktura 

”Vi erbjuder betalsättet ”Paysonfaktura” i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 29 kr.
För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den
kreditprövning som genomförs vid köpet.
Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället.
Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för
närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag.
Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr
tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens
kreditvärdighet.”

Information om ångerrätt
”Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda
avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna
nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av
ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.”

Information om pantsättning

”Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi
AB, 556489-2924.”

 

Varor

 

De flesta av artiklarna vi erbjuder via våran hemsida är lagervaror. Skulle mot förmodan en artikel vara slut går den inte att beställa innan vi fått in den i lager.

Detta gör vi för att kunna behålla vår goda service och snabba leveranser som vi vill erbjuda våra kunder.

Vi reservar oss för felaktiga uppgifter vilka kan resultera i att en leverans kan komma tidigare så väl som senare.

 

Vi förbehåller oss att utan föregående avisering ändra en order till likvärdig/bättre kvalité utan att det påverkar det pris som kunden har fått bekräftat. Alternativt stryka ej leveransbara artiklar från ordern, detta resulterar självklart i prisavdrag som baseras på den nämnda artikeln/artiklarna. Önskar du som kund beställa annan artikel istället för den ej leveransbara så betraktas detta som en ny order.

 

Ifall köpare anser att leverans dröjer på ett sådant sätt så att köpare ej längre önskar leverans så är det på köparens ansvar att ordern avbeställs enligt köpvillkoren innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund om inte annat avtalas.

 

 
Ändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt effektuerats rätt, att utan kostnad för kund förutom eventuell prisskillnad på artikeln, ändra sin order, dock med reservation för artiklar som är slut i lager. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan har levererats från vårt system inte kan förändras.

 

Avbeställning

 

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det  att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är ifall vi effektuerat din order skyldig att motta försändelsen, inga undantag. Avbeställning av icke lagervara vilken införskaffats speciellt för  kund är ej möjlig. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

 

Reklamationer

 

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäcks. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

 

14 dagars öppet köp

Vi erbjuder självklart 14 dagars öppet köp i enlighet med Distansavtalslagen.

 

Returer

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt artikel med likvärdig i de fall identisk artikel ej finns tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Retur av artikel är ej giltig förrän bekräftelse härom och returnummer mottagits från oss.

Vid retur på grund av trasig eller felaktigt packeterad vara står vi för leveranskostnaden, och vid övriga returer, så som felaktigt eller ångrande av köp står kund för leveranskostnanden.

En förutsättning för att du skall få byta är naturligtvis att produkten är obruten, oskadad och i fullt säljbart skick. Returen måste ske inom 14 dagar från det att du mottog din vara. 

Alla våra engångsartiklar kan du inte returnera så som:

Nålar

Engångs tuber/tippar m.m

Färger

m.m

 

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

 

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.